Witam :) dam 50 pkt za łatwe zadanie z matmy ! oto one ;P :
są to wyrazenia algebraiczne :D


1. Doprowaadź wyrazenia do najprostszej postaci :

a) (5a-2) (5a+2) - (3a-1)² + 4a²


b) (4b+3)² - 2 (b-3) (b+3) - (b-1)²


c) 5 (x+2)² - 3(x-3)² - (x+5) (x-5) =

50 pkt czkea

3

Odpowiedzi

2009-12-08T14:48:44+01:00
A) (5a-2) (5a+2) - (3a-1)² + 4a²= 25a-2 - 9a^2 -1= 25a -3-9a^2
b) (4b+3)² - 2 (b-3) (b+3) - (b-1)²= 16b^2 + 9- 2b^2- 9= 14b^2
c) 5 (x+2)² - 3(x-3)² - (x+5) (x-5) = 5x^2+ 20 - 3x^2- 27 - x^2 - 25=-32

2009-12-08T14:49:03+01:00
A) (5a-2) (5a+2) - (3a-1)² + 4a² = 25a²-4 - 9a²-6a+1 + 4a² = 20a² - 6a - 3

b) (4b+3)² - 2 (b-3) (b+3) - (b-1)² = 16b²+24b + 9 - 2b² + 18 - b² + 2b -1 = 13 b² +26b + 26 = b² + 2b + 2


c) 5 (x+2)² - 3(x-3)² - (x+5) (x-5) = 5x² + 20x + 20 - 3x² + 6x - 27 -x² + 25 = x² +26x + 18


2009-12-08T14:50:57+01:00
A) (5a-2) (5a+2) - (3a-1)² + 4a²=
25a²-4-(9a²-6a+1)+4a²=29a²-4-9a²+6a-1=20a²+6a-5


b) (4b+3)² - 2 (b-3) (b+3) - (b-1)²=16b²+24b+9-2(b²-9)-(b²-2b+1)=
16b²+24b+9-2b²+18-b²+2b-1=13b²+26b+8


c) 5 (x+2)² - 3(x-3)² - (x+5) (x-5) =5(x²+4x+4)-3(x²-6x+9)-(x²-25)=
5x²+20x+20-3x²+18x-27-x²+25=x²+38x+18