1.Koń ciągnie wóz siłą 500N, przebywając drogę 60km w czasie 2h. Jaka jest średnia moc konia?
2.Z jaką mocą pracuje silnik pojazdu, który porusza się ze stałą prędkością 80km/h, jeżeli opory ruchu wynoszą 400N ?


proszę o rozwiązanie jak najszybciej ;)

1

Odpowiedzi

2009-12-08T15:08:41+01:00
F= 500 N
s= 60 km =60000 m
t=2h = 7200 s

W(praca) = F · s
W= 500 · 60000
W= 30000000 J(dżul)


P(moc)= W:t
P=30000000:7200
P= 4166 W( w zaokrągleniu)

4166, W = 4,166 kW

zad.2
ponieważ tutaj chodzi o moc średnią, to z informacji o prędkości możemy wyciągnąc 2 inne: drogę i czas.
t= 1h= 3600s
s= 80km= 80000m
F= 400N (jako że prędkośc jest stała, to siła ciągu jest równa siłom oporu)

P=W/t --> P=F*s/t
P=400*80000/3600=8889W