Odpowiedzi

2009-09-04T12:37:59+02:00
Zadanie jest proste, tylko trzeba wpaść na właściwą drogę.
Jak zobaczysz na załączniku aby Pola wszystkich trójkątów były jednakowe figura ta musi być kwadratem. Więc jeżeli |PA|^2 + |PB|^2 = m to długość odcinka PC jest równa √m
2 1 2