Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T15:12:35+01:00
Gęstość = masa / objętość

Musimy policzyć, jaką masę ma 1,68 mola kwasu octowego.

Liczymy masę 1 mola tego kwasu:

M CH3 - COOH = 12 g * 2 + 16 g * 2 + 1 g * 4 = 60 g

Układame proporcję:

1 mol kwasu---------------------------------60 g kwasu
1,68 mola kwasu---------------------------x (g kwasu)

x = 100,8 g kwasu octowego

Policzymy w jakiej masie roztworu jest tyle kwasu:

10 g kwasu---------------------------------------100 g roztworu
100,8 g kwasu-----------------------------------x (g roztworu)

x = 1 008 g roztworu

Podstawiamy do wzorku na gęstość:

d = 1 008 g / dm3

Pozdro))

1 5 1