Do każdego opisu dobierz odpowiedni termin.

A.Stosunek odległości na mapie do odpowiadającej jej odległości w terenie.................
B. Rysunek przedstawiający w skali, na płaszczyźnie, przy użyciu znaków umownych, powierzchnię Ziemi lub jej częśc ..............
C.Linia na mapie łącząca punkty o jednakowej wysokości bezwzględnej .............
D. --||-- --||-- jednakowej wartości temperatury powietrza ................
E. Układ południków i równoleżników przeniesiony na płaszczyznę według określonego odwzorowani ....................

Z geografii jestem słaby, więc proszę o pomoc :)

1

Odpowiedzi

2009-12-08T15:03:51+01:00
A.skala
b.mapa
c.to chyba przełącz
d.niewiem do końca o co chodzi, ale chyba strefa klimatyczna
e.siatka kartograficzna
2 4 2