Odpowiedzi

2009-12-08T17:12:40+01:00
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Fotograf za pomocą zdjęć utrwala obrazy przedstawiające twarze, przyrodę, postacie, budynki oraz wszelkie inne obiekty. W swej pracy wykorzystuje przede wszystkim aparat, ale także sprzęt ułatwiający pracę jak dodatkowe oświetlenie, statyw, odczynniki do wywoływania zdjęć itp.

Fotograf ma szerokie pole działania. Prowadząc zakład fotograficzny może wykonywać zdjęcia do dokumentów, zdjęcia okolicznościowe, obsługę fotograficzną specjalnych wydarzeń, sesje zdjęciowe. Może on też wywoływać zdjęcia zrobione przez inne osoby, które zamawiają odbitki o określonych parametrach.

Czym innym zajmuje się fotograf w dużym studio fotograficznym, w wydawnictwie lub agencji fotograficznej. W studio maja miejsca profesjonalne sesje zdjęciowe modelek, a także fotografia reklamowa przedmiotów, potraw itp. Fotograf pracujący na zlecenie konkretnego wydawnictwa lub agencji robi na zlecenie zdjęcia o określonej tematyce, z konkretnych wydarzeń. Są one potem wykorzystywane jako ilustracje tekstów, książek, ulotek, folderów, kalendarzy itp.

Fotograf może także pracować na własny rachunek dokumentując otaczający go świat i wydarzenia, których jest świadkiem, a następnie sprzedając serie zdjęć o określonej tematyce zainteresowanym podmiotom.

Fotograf może także zajmować się dokumentowaniem konkretnych zdarzeń, jak np. technik kryminalistyki, którego praca stanowi potem materiał dowodowy popełnianych przestępstw.

WARUNKI PRACY

Fotograf pracuje w różnych miejscach. Sporą część pracy wykonuje w studiu, jednak realizując różne zadania pracuje również w terenie. Zdarza się, że jego praca jest niebezpieczna, gdyż robi zdjęcia w bardzo trudnych warunkach. W skrajnych przypadkach jako korespondent może pracować z narażeniem życia. W sytuacjach mniej skrajnych narażony jest na zmienne warunki atmosferyczne, oświetlenie, działanie substancji chemicznych.

Najczęściej jego praca ma charakter indywidualny, jednak podczas większych sesji zdjęciowych może zachodzić potrzeba współpracy z innymi specjalistami. Fotograf bardzo dużo czasu spędza na kontaktach z ludźmi, którzy albo są obiektem zdjęć, albo zlecają konkretne zadania.

Fotograf sam organizuje sobie pracę. To on decyduje o kolejności wykonywania poszczególnych czynności. Najczęściej sam też musi zadbać o zbyt dla swych zdjęć chyba, że pracuje dla agencji. Trudno określić godziny pracy fotografa. Nawet prowadząc swoje studio, które jest czynne w określonych godzinach fotograf przyjmuje zlecenia na zdjęcia z imprez okolicznościowych, z których wiele odbywa się w dni wolne. Również fotograf dokumentujący konkretne wydarzenia może tylko w niewielkim stopniu kształtować terminarz swojej pracy. Nadrzędny jest czas i miejsce wydarzenia. W przypadku zdjęć wykonywanych w plenerze dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na planowanie pracy jest pogoda.

Jego praca nie podlega nadzorowi. Dla klienta ważny jest efekt i terminowość wykonania zlecenia, a nie sposób jego pracy.

WYMAGANIA

Ponieważ zawód ten polega na odpowiednim przedstawieniu obrazów ważne jest, by fotograf posiadał umiejętności plastyczne, zmysł estetyczny i myślenie twórcze. Z zawodem tym wiążą się także cechy takie jak: ostrość wzroku, doskonałe rozróżnianie barw, spostrzegawczość i refleks. Fotograf powinien łączyć umiejętność koncentracji z podzielnością uwagi.

Pracując często z modelkami fotograf powinien mieć zdolność nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie. Ponadto fotograf powinien na bieżąco śledzić rozwój fotografii, poznawać nowinki techniczne, trendy we współczesnej fotografii.

Mimo iż praca ta zaliczana jest do lekkich, to jednak ze względu na częste przemieszczanie się osoby niepełnosprawne mogą mieć problem z jej podjęciem. Ponadto fotograf powinien posiadać dobry wzrok i węch. Fotografem może za to zostać osoba niesłysząca lub niedosłysząca.

WARUNKI PODJĘCIA PRACY

Fotografem może zostać każdy niezależnie od wykształcenia. Wystarczy posiadanie odpowiednich umiejętności. Mimo to wskazane jest wykształcenie w kierunku fotografii, albo ukończenie specjalistycznych kursów. Można także podjąć studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii lub czysto fotograficzne. Oprócz wiedzy czysto technicznej kształtuje się na nich również wrażliwość artystyczną przyszłego fotografa.

Pracę w tym zawodzie mogą podjąć osoby w każdym wieku. Ważne jest doświadczenie i umiejętności.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Choć możliwości jest wiele, to fotograf najczęściej pracuje na własny rachunek niezależnie od tego czy jest właścicielem swojego studia, czy też jest fotografem współpracującym z wydawnictwem czy agencją.

Dzięki swoim umiejętnościom ogólnoplastycznym absolwenci fotografii mogą znaleźć też pracę w agencjach reklamowych, w prasie, w placówkach artystycznych i kulturalnych oraz we wszelkich innych zawodach wymagających wiedzy i umiejętności artystycznych.

ZAROBKI

Zarobki uzależnione są od ilości i jakości przyjmowanych zleceń. Fotograf może wyceniać poszczególne zdjęcia, serie zdjęć lub obsługę konkretnej imprezy. Wzięty fotograf może zarabiać nawet po kilka czy kilkanaście tysięcy miesięcznie. trzeba przy tym pamiętać, że zarobki nie są regularne.
2 4 2