Odpowiedzi

2009-12-08T15:02:02+01:00
Organizacja Narodow Zjednoczonych
2 3 2
2009-12-08T15:03:07+01:00
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) powstała 26.06.1945 roku w wyniku podpisania Karty
Narodów Zjednoczonych. Należą do niej prawie
wszystkie państwa świata.
Zadaniami ONZ są:
• utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
• zwalczanie problemu głodu i niedożywienia na świecie
• działania na rzecz przestrzegania praw człowieka
• organizowanie pomocy dla krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi
• pomoc przy zwalczaniu chorób na świecie
• pomoc dla państw slabo rozwiniętych w szerzeniu oświaty
Głównym organem ONZ jest Zgromadzenie Ogólne zbierające się raz w roku.
Drugim ważnym organem jest Rada Bezpieczeństwa.
5 4 5