Odpowiedzi

2009-12-08T15:06:03+01:00
Bocian biały
Występowanie: Gatunek Ciconia ciconia ciconia - Europa Środkowa, północno-zachodnia Afryka, Azja Mniejsza. Zimuje w Afryce Równikowej i Wschodniej, a także w Indiach.
Gatunek Ciconia ciconia asiatica - Azja Środkowa. Zimuje w Indiach i Iranie.
Cechy charakterystyczne: Ubarwienie upierzenia białe, końce skrzydeł i ogona czarne. Nogi długie i czerwone, dziób długi i czerwony, ostro zakończony. W locie postawa wyprostowana, wykorzystuje ciepłe prądy oraz powierzchnię skrzydeł, porusza się głównie lotem szybowcowym.
White stork appearing: Ciconia Kind ciconia ciconia - Centre, north-western Europe Africa, Asia Minor. He is spending the winter in Equatorial and Eastern Africa, as well as in India. Ciconia kind ciconia asiatica - Centre Asia. He is spending the winter in India and Iran. Distinctive features: colouring plumage white, tips of wings and the tail black. Long and red legs, long and red, pointed beak. In flight straightened attitude, he is exploiting warm electricities and the surface of wings, they will move the glider flight mainly.

Jastrząb:
Występowanie, siedliska: Europa, Azja, Ameryka Północna, Afryka Północna. Ubarwienie na wierzchu ciała szaro-popielate, od spodu faliste, poprzeczne prążki. Biała, długa brew umiejscowiona nad okiem z wyraźną, jaskrawożółtą tęczówką. Ogon stosunkowo długi. Umie latać nisko a zarazem dobrze przy tym manewrować, wykorzystuje ogon do sterowania w locie.

Hawk:
appearing, settlements: Europe, Asia, North America, North Africa. Colouring on top of of the body grey-ashen, from the bottom wavy, crosswise stripes. White, long eyebrow situated above the eye with the distinct, bright yellow iris. Tail relatively debts. He can fly low and at the same time well in addition manoeuvre, he is using the tail for steering in flight.
2009-12-08T15:07:10+01:00
Znajdź na wikipedia pl ( sorry za spam no ale...) np. żubr i potem zmień jezyk. Możesz też skopiować to translatora.
Kot
The cat (Felis catus), also known as the domestic cat or housecatto distinguish it from other felines and felids, is a small carnivorous mammal that is valued by humans for its companionship and its ability to hunt vermin and household pests. It has been associated with humans for at least 9,500 years and is currently the most popular pet in the world.

Pies
The dog (Canis lupus familiaris, pronounced) is a domesticated form of the Wolf, a member of the Canidae family of the order Carnivora. The term is used for both feral and pet varieties. The domestic dog has been one of the most widely kept working and companion animals in human history. Amongst canine enthusiasts, the word "dog" may also mean the male of a canine species, as opposed to the word "bitch" (the female of the species).

ten sposób zawsze u mnie przechodzi, a jak facet się czepia to mówię że zrobiłam to na dodatkowym angolu.
2009-12-08T16:24:32+01:00
The dog is an animal living in Poland. Is the friend of man. He likes to wag a tail. That is to say that I enjoyed. My aunt has a large dog. But it is very nice and likes children.