Zamien na ary
0,02 ha
3200 m²
0,5 km²
Zamień na hektary
320000 m²
800 a
0,7 km²
Zanień na metry kwadratowe
250 a
0,4 ha
¼ ha
2,7 ha
Zamień na kilometry kwadratowe
150 ha
1000000 a
45 ha


Zamień na milimetry kwadratowe
16 cm²
2,3 cm²
2,1 dm²
0,35 m²

Zamień na metry kwadratowe
6 km²
0,05 km²
75 dm²
45 cm²


Zamień na hektary
3 km²
0,02 km²
620 m²
135a

Zamień na ary
30 km²
0,5 km²
1,2 ha
470 m²
Proszę z obliczeniami:-)

1

Odpowiedzi

2017-01-09T23:52:05+01:00
Zamien na ary 
0,02 ha = 
0,02 * 10*10= 2a
3200 m² = 3200/100 = 32a
0,5 km² = 0,5 * 100*100 = 5000a

Zamień na hektary
320000 m² = 320000/10000 = 32ha
800 a = 800/100 = 8ha
0,7 km² = 0,7*10*10 = 
70ha

Zanień na metry kwadratowe
250 a = 250*10*10 = 
25000m2
0,4 ha = 0,4*100*100 = 4000m2
¼ ha = 0,25*100*100 = 2500m2
2,7 ha = 2,7*100*100 = 27000m2

Zamień na kilometry kwadratowe
150 ha = 150/100 = 1,5km2
1000000 a = 
1000000/10000 = 100km2
45 ha = 45/100 = 0,45km2


Zamień na milimetry kwadratowe
16 cm² = 16*10*10 = 1600mm2
2,3 cm² = 2,3*10*10 = 230mm2
2,1 dm² =2,1*100*100 = 21000mm2
0,35 m² =0,35*1000*1000=350000mm2

Zamień na metry kwadratowe
6 km² = 6*1000*1000 = 6000000m2
0,05 km² = 0,05*1000*1000=50000m2
75 dm² = 75/100 = 0,75m2
45 cm² = 45/10000 = 0,0045m2


Zamień na hektary
3 km² = 3*10*10 = 300ha
0,02 km² = 0,02*10*10 = 2ha
620 m² = 620/10000 = 0,062ha
135a = 135/100 = 1,35ha

Zamień na ary
30 km² = 30*100*100 = 
300000a
0,5 km² = 0,5*100*100 = 5000a
1,2 ha = 120a
470 m² = 470/100 = 4,7a
1 5 1