Uzupełnij następujący tekst:
Po upadku powstania styczniowego carat zlikwidował resztki
a..................Królestwa Polskiego. Teraz królestwo Polskie
stało się częścią............................,a jego nazwa została
zastąpiona nową-.................................aby raz na zaw-
sze wymazać znienawidzone przez carat słowo,,.............".
W N................ K............... ważniejsze urzędy obięli
Rosjanie, a język polski przestał w nich być językiem u.......

1

Odpowiedzi

2009-12-08T15:23:47+01:00
Po upadku powstania styczniowego carat zlikwidował resztki
autonomii Królestwa Polskiego. Teraz królestwo Polskie
stało się częścią Rosji, a jego nazwa została
zastąpiona nową-Kraj Przywiślański aby raz na zaw-
sze wymazać znienawidzone przez carat słowo,Warszawa.
W Nowym Królestwie ważniejsze urzędy obięli
Rosjanie, a język polski przestał w nich być językiem urzędowym.

Nie wiem czy dobrze, ale u mnie było też takie zadanie kiedyś i chyba zrobiłam podobnie