Na podstawie wiadomości zdobytych na lekcjach geografii w poprzedniej klasie, wyjaśnij, czym różnią się ekstensywny i intensywny sposób gospodarowania. Następnie napisz, który z nich przeważa w Stanach Zjednoczonych. Uzasadnij swoją odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T15:15:17+01:00
Ekstensywny sposób gospodarowania:
Jest on w krajach słabo rozwiniętych. Nie stosuje się tam rozwiniętego przemysłu. Zwiększa sie tam tylko liczba fabryk i pracowników lecz wydajnosc pracy pozostaje taka sama

intensywny sposób gospodarowania:
Cechuje się wzrostem wydajności pracy, oszczędzaniem surowców, modernizacją i rozwojem nowych technologii.

W Stanach Zjednoczonych przeważa intensywny sposób gospodarowania
8 3 8