Zadanie 1
Napisz reakcje powstawania :
a. mrówczanu metylu
b. octanu etylu
c. maślanu butylu
d. maślanu etylu

zadanie 2
Napisz równania reakcji hydrolizy:
a. octanu butylu
b. stearynianu metylu
c. metanianu propylu

Proszę o pomoc gdyż ja nie mam o tym żadnego pojęcia :D
z góry dziękuje ślicznie :]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T20:18:47+01:00
Zadanie 1.
a. mrówczanu metylu
HCOOH + CH3OH --> HCOOCH3 + H2O
b. octanu etylu
CH3COOH + C2H5OH --> CH3COOC2H5 + H2O
c. maślanu butylu
C3H7COOH + C4H9OH --> C3H7COOC4H9 + H2O
d. maślanu etylu
C3H7COOH + C2H5OH --> C3H7COOC2H5 + H2O

zadanie 2
a. octanu butylu
* w środowisku kwaśnym:
CH3COOC4H9 + H2O --> CH3COOH + C4H9OH
* w środowisku zasadowym:
CH3COOC4H9 + NaOH --> CH3COONa + C4H9OH

b. stearynianu metylu
* w środowisku kwaśnym:
C17H35COOCH3 + H2O --> C17H35COOH + CH3OH
* w środowisku zasadowym:
C17H35COOCH3 + NaOH --> C17H35COONa + CH3OH

c. metanianu propylu
* w środowisku kwaśnym:
HCOOC3H7 + H2O --> HCOOH + C3H7OH
* w środowisku zasadowym:
HCOOC3H7 + NaOH --> HCOONa + C3H7OH
1 5 1