Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T17:43:13+01:00
1.Was sind Sie von Beruf?(kim Pan jest z zawodu?)

2.Arbeiten Sie früher als einen Buchhalter in der Verwaltung?
(pracował pan wcześniej jako księgowy w administracji?)

3.An welcher Hochschule hat Sie studieren?(na jakiej uczelni wyższej pan się uczył?)

4.Welcher Fremdsprache haben Sie in Wort und Schrift beherrschet?(jakie języki obce pan opanował w mowie i w pismie?)

5.Wie stellen Sie hier eine berufliche Karriere vor?(Jak wyobraża pan sobie tutaj kariere zawodową ?)

6.Mögen Sie die Kollektivarbeit?(lubi pan pracę zespołową?)

7.Wie lange wollen Sie hier arbeiten?(jak długo chciałbym Pan tu parcować?)

8.Warum wollen Sie hier arbeiten?(dlaczego chciałby pan tu pracować?)

9.Welche Fähigkeiten haben Sie?((co pan umie robić?)

10.Wie viel wollen Sie verdienen pro Monat?(jak wiele chciałby pan miesiecznie zarabiać?)
2 5 2