Odpowiedzi

2010-04-03T14:58:45+02:00
Z tego co pamiętam, to dążył on do wprowadzenia zasady dynastyczności tronu polskiego i zapewnienia sukcesji jednemu z synów oraz uzyskania godności cesarskiej dla rodu Wettinów. Okres jego panowania to głównie walki magnatów, rosnąca niezależność Polski od sąsiadów i prawie całkowita dezorganizacja ustrojowo-polityczna państwa.

Natomiast jeśli chodzi o te ważniejsze reformy, to dążył do wprowadzenia reform fiskalno-wojskowych. (Mimo zgody Austrii i Rosji na zwiększenie liczebności wojska w okresie wojny rosyjsko-tureckiej 1736-1739 i drugiej wojny austriacko-pruskiej o Śląsk 1744-1745, reformy nie doszły do skutku z powodu zrywania sejmów.)
Zwiększenie dochodów króla oraz umocnienie jego władzy.

I to byłoby tyle, gdybyś chciał/a więcej informacji o panowaniu króla Augusta III, to napisz do mnie.;)
41 1 41