Odpowiedzi

2009-12-08T15:34:40+01:00
Negatywne:
- Ingerencja obcych państw w sprawy Polski
- Groźba wojen domowych
- Ograniczenie władzy króla, który składał wiele nowych obietnic
- Osłabienie władzy centralnej

Pozytywów raczej nie było x d
16 4 16