Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T17:21:38+01:00
Po angielsku :
The Great Orchestra of Christmas Charity - charitable foundation whose primary purpose under the statute is "active in the field of health consisting of life-saving sick people, especially children, and working to improve their health, as well as action to promote health and preventive medicine. "

The best known form of the foundation is an annual, nationwide event entertainment media for charitable, finale called the Great Orchestra of Christmas Charity. Final is an essential element of playing "big band" that is taking place throughout the country (and beyond) music concerts, from which the income is spent on the objectives of the Foundation. During the final is also held many other forms of fundraising, most notably on the question of whether public streets maintained by the broad masses of volunteers. Money is collected each time spent on pre-established targets related to health, especially children's health.

From 1 September 2004, the Foundation has the status of public benefit organizations (KRS number: 0000030897). Forwarded to the charitable foundation of 1% income tax is allocated to support children's hospices

The Foundation is the winner of the statuette for Children Award HEART, which received children from the Association of Friends of the Sick Kids 'HEART' of Swidnica.

The Great Orchestra of Christmas Charity is the second largest annual total abstracted, a charitable foundation in Poland (the first is the Caritas)

Po polsku :
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: "działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej".

Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazywana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest granie "wielkiej orkiestry", czyli odbywające się w całym kraju (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji. W czasie finału organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast prowadzona przez szerokie rzesze wolontariuszy. Zgromadzone pieniądze są za każdym razem przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci.

Od 1 września 2004 roku fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (nr KRS: 0000030897). Przekazane na konto fundacji 1% podatku dochodowego jest przeznaczane na wsparcie hospicjów dziecięcych

Fundacja jest laureatem statuetki Dziecięcej Nagrody SERCA, jaką otrzymała od dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE" ze Świdnicy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest drugą co do wielkości pozyskiwanej rocznej sumy fundacją charytatywną w Polsce (pierwszą jest Caritas)
5 5 5