1. jakie ciśnienie wywiera na powierzchnie ziemi człowiek o polu powierzchni stopy równym 0,01m (kwadratowych) i ciężarze 800 N, jeżeli stoi na jednej nodze?

2. jakie ciśnienie panuje na dnie jeziora o głębokości 12 m? gęstość wody wynosi 1000 kg/m (sześciennego)

3. przedmiot ma objętość 3000 cm (sześciennych). oblicz siłę wyporu działającą na ten przedmiot w wodzie o gęstości 1g/cm(sześcienny)

4.oblicz w paskalach ciśnienie pudła a masie 0,6 kg i powierzchni dna 40 cm(kwadratowych), na podłoże, na którym leży to pudło.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T16:20:53+01:00
Zad.1
S = 0,01 m^2
F = 800 N
p = ?
p = F/s
p= 8N/ / 0,01 m^2 = 800 N / 1 m^2 = 800 Pa [N/m^2] = [Pa]

zad.2
h = 12m
d = 1000 kg / m^3
g = 9,81 N/kg = w przybliżeniu 10 N/kh
pa = 1013 hPa , ciśnienie atmosferyczne
całkowite ciśnienie = ciśnienie hydrostatyczne = + ciśnienie atmosferyczne

ph = d * h *g

ph = 1000 kg/m^3 * 12 m * 10 N/kg = 120000 N/m^2 = 12 0000 Pa = 1200 hPa (przedrostek hekto = 100)

pc = ph + pa

pc = 1013 hPa + 1200 hPa = 2213 hPa

zad.3
V = 3000 cm^3
d = 1 g/cm^3
g = 10 N /kg = 0,01 N/g

Fw = ?

Fw = d * V * g

Fw = 1 g/cm^3 * 3000 cm^3 * 0,01 N/g = .......N

zad.4
m = 0,6 kg
S = 40 cm^2= 0,004 m^2 , bo 1 cm^2 = 1/10000 cm^2
g = 10 N/kg
p = ?

p = F / S
ale F = m *g (ciężar pudła)
p = m*g / S

p = 0,6 kg * 10 N/kg/ 0,004 m^2

p = 6N / 0,004 m^2 = .......Pa


1 5 1