Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T15:53:45+01:00
- zaburzenie struktury płci na różnych obszarach Polski
- wyludnienie na niektórych obszarach Polski
- zaburzenia struktury wiekowej (starzenie się społeczeństwa)
- odpływ specjalistów w niektórych dziedzinach z Polski do innych krajów
- ograniczenie eksplozji demograficznej
- zmniejszenie PKB
- wzrost dostępu do usług
- możliwość nowych inwestycji za pieniądze z zagranicy
- rozpadanie się małżeństw, w których jedno z małżonków wyjechało
- spadek przyrostu naturalnego
- obniżenie stopy bezrobocia
- poprawa warunków życia ludności
- rozwarstwienie majątkowe społeczeństwa
- mniejsze wpływy do polskiego budżetu z tytułu podatków
- Polacy, powracający z emigracji są lepiej wykształceni i doświadczeni
- poprawa znajomości języków obcych u powracających Polaków
- wydatki państwa na edukację nie zwrócą się, gdyż młodzi wyjeżdżają pracować dla innego kraju
- wzrost cen, spowodowany koniecznością podwyższenia płac w sferach, w których brakuje rąk do pracy
- Polacy uczą się życia w nowych kulturach
- popadanie emigrantów depresje, spowodowane oddaleniem od kraju i rodziny
- wykorzystywanie i wyzysk Polaków zagranicą, przez słabe pensje za ciężką pracę