Zadanie I

a) do jakiej liczby trzeba dodać 2 i 4/15 żeby otrzymać -4/15
b) od jakiej liczby trzeba odjąć -3 i 5/6 żeby otrzymać 3 i 5/6

Zadanie II

Suma dwóch liczb jest równa -0,23. Znajdź drugą liczbę, jeżeli pierwsza jest:

a) -15 b) 32 c)0,23 d) 0


Zadanie III

Główny składnik powietrza azot topnieje w temperaturze -209,86 stopni Celcjusza, a wrze w temperaturze -195,8 stopni Celcjusza. Oblicz w stopniach Celcjusza różnicę między temperaturą wrzenia i topnienia azotu.

Proszę o rozwiązanie zadań ... !! :D

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T15:55:01+01:00
Zad 1
a) x + 2 i 4/15= -4/15
x= -2 i 4/15 - 4/15
x= -2 i 8/15

b) x -(-3 i 5/6) = 3 i 5/6
x=0

zad2
a) x+15=-0,23
x= -0,23-15
x= -15,23

b) x+32= -0,23
x= -32,23

c)x+0,23=-0,23
x= -0,46

d)x+0= -0,23
x=-0,23

zad3
-209,86-(-195,8)= -209,86+195,8= -14,06
16 4 16
2009-12-08T15:55:25+01:00
ZAD 1
x+2 i 4/15=-4/15
x=-4/15-34/15
x=-38/15=-2i8/15-------odp
x-(-3i 5/6)=3i 5/6
x=3i5/6-3i5/6=0-------------odp
ZAD 2
a)x+(-15)=-0,23
x=-0,23+15=14,77
b)x+32=-0,23
x=-0,23-32=-32,23
c)x+0,23=-0,23
x=-0,23-0,23=-0,46
d)x+0=-0,23
x=-0,23
ZAD 3
tem.wrzenia 195,8
tem.topnienia -209,86
195,8-(-209,86)=405,66-------odp
5 4 5
2009-12-08T16:09:38+01:00
Zadanie 1
x+2i4/15=-4/15
x=-4/15-2i4/15
x=-2i8/15

x-3i5/6=3i5/6
x=3i5/6+3i5/6
x=6i10/6

Zadanie 2
x+y=-0,23
x pierwsza liczba
y druga liczba
a) -15+y=-0,23
y=14, 77
b) 32+y=-0,23
y=-32,23
c)0,23+y=0,23
y=0
d)0+y=-0,23
y=-0,23

Zadanie 3
-195,8-(-209,86)=-195,8+209,86=14,06 stopni Celcjusza
5 4 5