Proszę musze mieć to dzisiaj błągam :) dużo punktów ale błagam nie spanowac :(

napisz po angielsku

1wybierz co najmniej 3 cechy i opisz prawdziwą osobę lub wymyśloną postać
(wolałabym jakąś znana ) i do każdego uzasadnienie czyli ma być 6 zdań:


cechy::::
mean confident bad tempered sociable impatient patient kind selfish clever agressive hard-working funny ambitious shy bossy moody lazy miserable serious friendly generous2napisz krótki tekst o swoicj pozytywnych i negatywnych cechach i przykłady do tegoo to z tych cech co podałam
wybierzcie mi jakieś :)


3. napisz dania opisujące sytuacje w których czułęś isę tak : jak podane sa czasownikiki czyli ( miserable , disappointed , furious chilled jealous ) trzeba sprawdzić co znacza te słówkaBŁagam !!!!!!!!!! :|

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T16:05:18+01:00
1.
Po angielsku:
My neighbor is really selfish and lazy. Still only thinking about it, to do some events, but he does not want. Almost never have time to do it. Is a hard-working. He works every day for a long time. Sometimes he returns home after 19 But it is worth mentioning that it has ambitious plans, because sometimes he could do a party.

Po polsku:
Mój sąsiad jest naprawdę egoistyczny i leniwy. Ciągle tylko myśli o tym, żeby zrobić jakąś imprezę, lecz mu się nie chce. Prawie nigdy nie ma czasu, aby ją zrobić. Jest osobą ciężko pracującą. Pracuje codziennie bardzo długo. Czasem wraca do domu po 19. Ale warto zaznaczyć to, że ma ambitne plany, gdyż czasem uda mu się zrobić jakąś imprezę.


2.
Po angielsku:
Friends tell me that I was too confident. But I think that it is not. I'm very ambitious, but shy. Nothing I never want to. I am very lazy and a confident, because despite the absence of my work, I think something is definitely succeed. Fortunately, I'm a smart person and most things can get out without losing anything.

Po polsku:
Znajomi mi mówią, że jestem zbyt pewny siebie. Jednak myślę, że tak nie jest. Jestem bardzo ambitny, lecz nieśmiały. Nic mi się nigdy nie chce. Jestem bardzo leniwy oraz za pewny siebie, ponieważ pomimo braku mojej pracy, myślę, że coś się na pewno uda. Na szczęście jestem osobą sprytną i potrafię z większości rzeczy wybrnąć nic nie tracąc.

3.
PS. Te słówka znaczą: nieszczęśliwy, zawiedziony, wściekły, schłodzone, zazdrosny ;)

Po angielsku:
When I am unhappy or disappointed I like to drink chilled beverages such as cola, lemonade, etc. If I go mad, I must drink something stronger such as whiskey. I like to drink cocktails in the surrounding bar.

Po polsku:
Gdy jestem nieszczęśliwy lub zawiedziony lubię pić schłodzone napoje takie jak: cola, lemoniada itp. Jeśli chodzę wściekły, to muszę napić się czegoś mocniejszego jak na przykład whisky. Lubię pić drinki w okolicznym barze.

---

Mam nadzieję, że pomogłem. Liczę na status najlepszego rozwiązania. Pozdrawiam ;)
1 1 1
2009-12-08T16:24:09+01:00
1.
Einstein was very very clever.He got Nobel prize. He was very hard-working. He worked all nights, because he publicated a lot of his articles. He was very funny. He had got specific long hair.

Einstain był bardzo madry. Dostał nagrode Nobla. Był bardzo pracowity. Pracował nocami, bo chciał opublikować dużo swich artykułów. Był zabawny. Miał specyficzne długie włosy. ;)))

2.
I am very clever and hard-working.Sometimes I do my homework all night. I am patient and i can wait for my bus all hour. Sometimes i am funny. I have got lot of friends. I am ambitious too. I am friendly and people likes me.

Jestem bardzo mądra i pracowita. Czasami robie zadanie całą noc. Jestem cierpliwa i umiem czekać na autobus całą godzinę. Czasami jestem zabawna. Mam dużo kolegów. Jestem tez ambitna. Jestem przyjacielska i ludzie mnie lubią.
;))

3.
miserable-nieszczęśliwy
disappointed- rozczarowany
furious - wściekły
chilled - schłodzony
jealous- zazdrosny

Yesterday i got bad mark. I feel miserable and disappointed because i learned all night. My friend said me that I was silly. I was very furious. I bought coffe in my school shop, and I want to warm my body. Coffe was chilled and I was cold. I was very jealous when my teacher said me that my friend had got good mark. That was a bad day!
Wczoraj dostałam złą ocene. Czułam sie nieszczęśliwa i rozczarowana, bo uczyłam sie cała noc. Moja koleżanka powiedziała, że jestem głupia. Byłam wściekła.Kupiłam kawe w sklepiku szkolnym i chciałam sie rozgrzać. Okazało sie że kawa była zimna i było mi zimno. Byłam bardzo zazdrosna gdy moja nauczycielka powiedziała mi że moja koleżanaka dostała dobrą ocene. To był zły dzień!

mam nadzieje, że dobrze ;))
mam nadzieje, że pomogłam ;))) ;*
Powodzenia na angielskim ! ;D
1 5 1