1. Ułóż równania rekacji:
a) otrzymywania mrówczanu potasu
b) otrzymywania octanu glinu
c) dysocjacji kwasu propionowego
d) hydrolizy octanu potasu
e) spalania kwasu mrówkowego, wiedząc, że produktami tego procesu są tlenek węgla (IV) i woda

2.Ułóż równania reakcji, za których pomocą można zrealizować następujące przemiany :
metanol ---> metanal ---> kwas metanowy ---> mrówczan wapnia

3. Otrzymaj trzema różnymi sposobami octan magnezu, Zapisz równania odpowiednich reakcji chemicznych.

1

Odpowiedzi

2012-09-15T22:19:34+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.
 a) 2HCOOH + 2K ---> 2HCOOK + H₂
 b) 6CH₃COOH + 2Al ---> 2(CH₃COO)₃Al + 3H₂
 c) C₂H₅COOH ---> C₂H₅COO⁻ + H⁺ 
 d) CH₃COOK + H₂O ---> CH₃COOH + KOH
 e) 2HCOOH + O₂ ---> 2CO₂ + 2H₂O

2.
CH₃OH + CuO ---> HCHO + H₂O + Cu 

HCHO + Cu(OH)₂ ---> HCOOH + Cu₂O + H₂O
2HCOOH + CaO ---> (HCOO)₂Ca + H₂O
 
3.
 2CH₃COOH + Mg --->(CH₃COO)₂Mg + H₂
 CH₃COOH + MgO --->(CH₃COO)₂Mg + H₂O
 2CH₃COOH + Mg(OH)₂ --->(CH₃COO)₂Mg + 2H₂O

1 5 1