Krążek hokejowy ważący 1.1 N ślizga się po lodzie, przebywając do chwili zatrzymania odległość 15 m. (a) Jaka jest siła tarcia pomiędzy krążkiem i lodem, jeśli prędkość początkowa krążka wynosiła 6 m/s? (b) Czemu jest równy współczynnik tarcia kinetycznego?

1

Odpowiedzi

2009-09-03T20:44:46+02:00
Q=1,1N
s=15m
Ft=?
v1=6m/s
v2=0
f=?

obliczam masę krążka
m=Q/g g=10 m/s^2 =przyśpieszenie ziemskie

obliczam czas do zatrzymania, w ruchu jednostajnie opóźnionym:
s=at^2/2 a=v/t
s=v/t*t^2/2
s=v*t/2
t=2s/v

obliczam opóźnienie a
a=v/t
a=v/(2s/v)
a=v^2/2s

siła tarcia Ft=m*a
Ft=m*v^2/2s
Ft=Q/g*v^2/2s
podstawiam:
Ft=1,1/10*6^2/2*15
Ft=0,11*36/30
Ft=3,96/30
Ft=0,13N

odp. siła tarcia = 0,13N


wsp tarcia kinetycznego, to iloraz
f=Ft/Q
f=0,13/1,1
f=0,12
odp. współczynnik tarcia f=0,12
2 5 2