ZAD 1
Ekran monitora ma kształt prostokąta o bokach długości 2,7dm i 2 dm,a ekran kalkulatora ma kształt prostokąta o bokach długości 10cm i 2 cm.Ile razy powierzchnia ekranu kalkulatora jest mniejsza od powierzchni ekranu monitora?
ZAD 2
Balkon ma kształt prostokąta o wymiarach 4mx1,5m.Ile płytek terakoty w kształcie kwadratu o boku 10 cm potrzeba do wyłożenia podłogi tego balkonu?
ZAD 3
Prostokątny obrazek o wymiarach 20cmx35cm naklejono na płytę pilśniową w kształcie prostokąta o wymiarach 50cmx40cm.Jaki pole ma powierzchnia wokół obrazka?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T15:55:59+01:00
Zadanie 1:
2,7*2=5,4dm2(kwadratowego)
1*0,2=0,2dm2(kwadratowego)
5,4/0,2=27

Jest mniejsza 27 razy

Zadanie2:
400cm*150cm=60000cm2(kwadratowego)
10cm*10cm=100cm2(kwadratowego)
60000/100=600 płytek

20*35=700cm2(kwadratowych)
50*40=2000cm2
2000-700=1300cm2 powierzchni wokoł obrazu
2009-12-08T15:57:26+01:00
ZAD1 A*B 2,7DM*2DM=5,4DM MONITOR
A*B 10CM*2CM= 20CM KALKULATOR
2009-12-08T16:00:20+01:00
Zad1
2,7dm=27cm 2dm=20cm
27*20=540cm²
10*2=20cm²
540:20=27
Odp. Jest mniejsza o 27.

Zad2
4*1,5=6m²
10*10=100cm²=1m²
6:1=6
Potrzeba 6 płytek.

Zad3
20*35=700cm²
50*40=2000cm²
2000-700=1300cm²=13m²
Osp. Pole wokół obrazka wynosi 13m²