Z kwadratu o boku długości 8 cm odcięto na jego "rogach" cztery jednakowe trójkąty prostokątne równoramienne o przyprostokątnych długości 2 cm. Oblicz objętość graniastosłupa prostego, którego podstawą jest powstała w ten sposób figura, a wysokość bryły jest równa 1,5 dm.

1

Odpowiedzi

2009-12-08T15:59:52+01:00
P kwadratu = 64 cm²
P trójkąta = 2 cm²
Pp = 64 - 4 * 2
Pp = 56 [cm²]

V= 5,6 dm² * 1,5 dm
V = 8,4 dm³
2 5 2