Podaj zapis jonowy i czasteczkowy reakcji ktorych substratami sa :
1.H₂S + nA(OH) - >
2.Hcl + Ca(OH)₂ - >
3.NaOH + HNO₃ - >

Np.
2HF + Mg(OH)₂ -> MgF₂ + 2H₂O
2HF - > 2H⁺ + 2OH⁻
Mg (OH)₂ - > Mg²⁺ + 2OH⁻
MgF₂ -> Mg²⁺+ 2F⁻
2H⁺+ 2F⁻+ Mg²⁺+ 2OH ⁻ - > Mg²⁺ + 2F⁻+ 2H₂O
2H⁺+ 2OH⁻ - > 2H₂O / :2
H⁺+ OH⁻ - > H₂O
Na tym przykładzie powinna być zrobiona reszta zadań !! A moj temat do tych zadań to ' Reakcje zobojętniania ' !!

1

Odpowiedzi

2009-12-08T16:06:18+01:00
1. H2S + 2NaOH -> Na2S + 2H2O
2H⁺ + S²⁻ + 2Na ⁺ + 2OH⁻ -> 2Na⁺ + S²⁻ + 2H2O
2H⁺ + OH⁻ -> 2H2O

2. 2HCl + Ca(OH)2 -> CaCl2 + 2H20
2H⁺ + 2Cl⁻ + Ca ²⁺ + 2OH⁻ -> Ca²⁺ + 2Cl⁻ + 2H2O
2H⁺ + 2OH⁻ -> 2H2O

3. NaOH + HNO3 -> NaNO3 + H2O
Na ⁺ + OH⁻ + H⁺ + NO3⁻ -> Na ⁺ + NO3⁻ + H2O
OH⁻ + H⁺ -> H2O
1 5 1