Odpowiedzi

2009-12-08T16:07:48+01:00
W piątek wróciłem ze szkoły zjadłam obiad poszłam do komputera i umówiłam się do kina z przyjaciółmi. Po kinie poszliśmy na pizzę i colę! długo rozmawialiśmy.
w sobotę obudziłam się około godziny 9:30 rano. zjadłam śniadanie posprzątałam pokój posłucham muzyki i umówiłam się na łyżwy z przyjaciółmi. było świetnie! jeździliśmy dwie godziny. po łyżwach poszliśmy na zapiekanki i colę potem wróciłam do domu i położyłam się spać.
w niedzielę rano poszłam do kościoła. po kościele pomogłam mamie przy obiedzie potem poszłam słuchać muzyki. po obiedzie poszłam spać. obudziłam się około godziny 16:00 potem się uczyłam a wieczorem oglądnęłam film.

on Friday I came back from the school I ate my lunch I went to the computer and I arranged to meet to the cinema with friends. After the cinema we went to the pizza and cola! long we talked. on Saturday I woke up about hour 9: 30 morning. I ate my breakfast I cleaned the room I will listen to the music and I arranged to meet to skate with friends. it was great! we went two hours. after skate we went to roasts and cola then I got back home and I lay down to sleep. on Sunday in the morning I went to the church. after the church I helped the mum at lunch then I went to listen to music. after the dinner I went to bed. I woke up about hour 16: 00 then I studied and with evening I watched a film.