Państwo Wodzińscy zużyli w marcu 6m. wody zimnej i 7m wody ciepłej. Zapłacili za to 54zł. W kwietniu za zużycie 7m wody zimnej i 6m ciepłej wody zapłacili 50zł. ceny wody w marcu i kwietniu były takie same. Ile kosztuje 1m wody zimnej, a ile ciepłej ?

3

Odpowiedzi

X- cena wody zimnej
y- cena wody ciepłej
6x+7y=54/*(-7)
7x+6y=50/*6

-42x-49y= -378
42x+36y=300

-13y=-78
y=6

7x+36=50
7x=14
x=2
58 4 58
2009-12-08T16:08:55+01:00
UKŁAD RÓWNAŃ!!!

x - cena wody zimnej
y - cena wody ciepłej

6x + 7y = 54/ * 7
7x + 6y = 50/ * (-6)

42x + 49y = 378
-42x - 36y = - 300

13y=78

y=6
6x = 54 - 42

y=6
6x = 12

y = 6
x=2

65 4 65
6z + 7c = 54/*(-7)
7z + 6c = 50/*6

-42z - 49c = -378
42z + 36c = 300

-13c = -78
ciepła = 6zł

7z + 36 = 50
7z = 14
zimna = 2zł
33 3 33