Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T16:07:27+01:00


966-chrzest Mieszka I
968-powstanie biskupstwa
dla państwa gnieźnieńskiego
972-zwycięska wojna Mieszka I
z margrabią saskim Hodonem,
zakończona bitwa pod Cedynią
oraz interwencją cesarza
990-przyłączenie Małopolski i
Śląska
1000-zjazd gnieźnieński
1025-koronacja Bolesława
Chrobrego
1034-wybuch powstania
antypaństwowego
1039-powrót Kazimierza I
Odnowiciela z Niemiec
1076-koronacja Bolesława
Śmialego
1121-1122- zdobycie Pomorza
Zachodniego
1138-śmierć Bolesława
Krzywoustego-podział państwa
na dzielnice przy zachowaniu
władzy zwierzchniej princepsa
1180-pierwsze przywileje dla
Kościoła,wydane przez
Kazimierza Sprawiedliwego
1241-bitwa pod Legnicą i śmierć
Henryka II Pobożnego
1295-rozciągnięcie władzy
Przemysława II na Pomorze
Gdańskie,koronacja Przemysła II
na króla Polski(lub Wielkopolski)
1300-1306-rządy czeskie w Pl
1308-zajęcie Pomorza
Gdańskiego przez Krzyżaków
1320-koronacja Władysława
Łokietka na króla Polski
1331-bitwa pod Płowcami
1335-kongres wyszeheradzki
1343-pokój kaliski
1370-śmierć Kazimierza Wielkiego-
koniec rządów dynastii Piastów w
Polsce,objęcie władzy przez Ludwika
Andegaweńskiego

966-chrzest Mieszka I
968-powstanie biskupstwa
dla państwa gnieźnieńskiego
972-zwycięska wojna Mieszka I
z margrabią saskim Hodonem,
zakończona bitwa pod Cedynią
oraz interwencją cesarza
990-przyłączenie Małopolski i
Śląska
1000-zjazd gnieźnieński
1025-koronacja Bolesława
Chrobrego
1034-wybuch powstania
antypaństwowego
1039-powrót Kazimierza I
Odnowiciela z Niemiec
1076-koronacja Bolesława
Śmialego
1121-1122- zdobycie Pomorza
Zachodniego
1138-śmierć Bolesława
Krzywoustego-podział państwa
na dzielnice przy zachowaniu
władzy zwierzchniej princepsa
1180-pierwsze przywileje dla
Kościoła,wydane przez
Kazimierza Sprawiedliwego
1241-bitwa pod Legnicą i śmierć
Henryka II Pobożnego
1295-rozciągnięcie władzy
Przemysława II na Pomorze
Gdańskie,koronacja Przemysła II
na króla Polski(lub Wielkopolski)
1300-1306-rządy czeskie w Pl
1308-zajęcie Pomorza
Gdańskiego przez Krzyżaków
1320-koronacja Władysława
Łokietka na króla Polski
1331-bitwa pod Płowcami
1335-kongres wyszeheradzki
1343-pokój kaliski
1370-śmierć Kazimierza Wielkiego-
koniec rządów dynastii Piastów w
Polsce,objęcie władzy przez Ludwika Andegaweńskiego

To wszystkiedaty z dokładnością:0
2009-12-08T16:09:15+01:00
966- chrzest polski
968-utworzono biskupstwo w poznaniu
-972- bitwa pod cedynią
-997-misja św. Wojciecha
-1000 zjazd w gnieżnie, utworzenie metropoli gnieźnieńskiej
1138-podział polski na dzielnice
-1226 sprowadzenie krzyżaków prze konrada mazowieckiego
-1241 najazd tatarów
1320 zjednoczenie PL
1364 uczta u mikołaja wierzynka
1364 utworzenie uniwersytetu krakowskiego