Zad.1
Oblicz rozpuszczalność substancji, wiedząc, że do nasycenia 350 g wody w temperaturze 20°C zużyto: a) 73,5g substancji b) 126 g subastncji c) 0,56 g subastancji.

zad.2
Oblicz, ile gramów podanych soli potrzeba do sporządzenia 250g wodnych roztworów, nasyconych w temperaturze 30°C, skoro rozpuszczalność tych soli w tej temperaturze wynosi:
a) 37g chlorku potasu (KCl)
b) 300g azotanu srebra (AgNO₃)
c) 7,7g cholrku rtęci (II) (HgCl₂)


zad.3
Oblicz rozpouszczalność podanych substancji i korzystając z wykresu rozpuszczalności, określ temperaturę ich nasyconych roztworów, z których otrzymano:
a) 8,64g azotanu potasu, po odpraowaniu do sucha 50g roztworu tej soli
b) 3,68 siarczanu miedzi, po odparowaniu do sucha 30g roztworu tej soli

zad.4
Oblicz rozpuszczalność azotanu baru w temperaturze 80°C, skoro po całkowitym odparowaniu wody z 40g nasyconego roztworu tej soli w podanej temperaturze uzyskano 8,5g suchej soli.

zad.5
Oblicz, ile gramów soli kuchennej znajduje się w 100g roztworu nasyconego w temperaturze 50°C, jeżeli rozpuszczalność soli w tej temperaturze wynosi 37g.
Błagam! :(

1

Odpowiedzi

2013-07-02T08:42:17+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Rozwiązanie w załączniku

10 3 10