Oblicz wartośc indeksów stechiometrycznych i napisz wzór związku chemicznego.
a) COx - masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 28u.

Wzór sumaryczny związku chemicznego:.....................................
b)NaxPo₄- masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 164u.
Wzór sumaryczny związku chemicznego:..........................................

1

Odpowiedzi

2009-12-09T17:11:08+01:00
A) mat(masa atomowa)związku =28u
mat węgla= 12u
mat tlenu= 16u
28u-12u= 16u => jeden atomu tlenu
wzór sumaryczny: CO


b) mat NaxPo₄ = 164u
mat fosforu =31u
mat tlenu = 16u
mcz(masa czasteczkowa) tlenu= 4 × 16u = 64u
mat sodu= 23u

164u-64u-31u=69u

69u :23 u = 3

wzór sumaryczny: Na₃Po₄
2 5 2