Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T17:49:08+01:00
Zakładam, że jest to losowanie bez zwrotu:
a)
A - wylosowanie dwóch asów z pierwszej talii
B - wylosowanie dwóch asów z drugiej talii
//A=C₄²=4!/((4-2)!*2!)=6
//Ω=C₂₄²=24!/(24-2)!*2!=276
P(A)=6/276=1/46
P(A)=P(B)
P(A) i P(B) są zdarzeniami niezależnymi, więc stosujemy wzór
P(AпB)=P(A)*P(B)
P(AпB)=(1/46)²=1/2116
b)
A - wylosowanie dwóch dam z pierwszej talii
B - wylosowanie jednej damy z drugiej talii

//A=C₄²=6
//Ω=C₂₄²=276
P(A)=1/46
//B=C₄¹*C₂₀¹=4*20=80
//Ω=C₂₄²=276
P(B)=20/69
P(A) i P(B) są zdarzeniami niezależnymi, więc stosujemy wzór
P(AпB)=P(A)*P(B)
P(AпB)=(1/46)*(20/69)=20/3174=10/1587
3 2 3