Odpowiedzi

2009-12-08T16:26:31+01:00
Wyzyskiwanie 13 koloni brytyjskich na katynecie polnocno amerykanskim
1773. brytyjskie picie cherbaty
Dodatkowe podatki na kolonistow
10 2 10
2009-12-08T16:27:59+01:00
Temat : Konstytucja U.S.A.

Konstytucja - inaczej ustawa zasadnicza - jest to najważniejszy dokument w państwie, muszą być z nim zgodne wszystkie inne ustawy. Określa ona ustrój polityczny oraz społeczno - gospodarczy państwa. Normuje podstawowe prawa i obowiązki obywateli .

Uchwalenie konstytucji.

1.Po zwycięstwie powstańców powstało nowe państwo U.S.A.
2.Pierwszy czteroletni prezydent U.S.A. to Jerzy Waszynkton
3.Prezydent dowodził armią , flotą , powoływał urzędników
4.Prawa ustanawiali przedstawiciele mieszkańców na kongresach ( zgromadzeniu )
5.Biali mieszkańcy posiadali swobodę wyznania, wolność słowa i nietykalność osobistą
6.Główną rolę posiadali właśćciele manufaktór i plantatorzy
7.Podstawowe ustalenia konstytucji ( 1787 ) istnieją po dzień dziśejszy
7 4 7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T16:31:23+01:00
Ważnym krokiem było uchwalenie w 1787 roku konstytucji,czyli ustawy zasadniczej określającej system państwa(ustrój polityczny) oraz prawa i obowiązki obywateli.Na mocy tej oto konstytucji Stany Zjednoczone stały się państwem federalnym.Władze centralne zajmują się głównie polityką zagraniczną ,sprawami wojskowymi i ustalaniem podatków federalnych .Do uprawnień władz stanowych należy uchwalanie przepisów prawa cywilnego i karnego.Chociaż konstytucja amerykańska była pierwszym na świecie dokumentem tego typu na świecie,to należy pamiętać ,że wolność i równość wobec prawa gwarantowała tylko białym ludziom.Czarnych niewolników i Indian nie uznano za godnych korzystania z praw obywatelskich.Konstytucja Stanów Zjednoczonych ,z pewnymi zmianami ,obowiązuje do dziś .Od XVII wieku wniesiono do niej 27 poprawek,ostatnią XXVII w 1992 roku
7 3 7