1 w ruchu jednostajnym wartość prędkości jest;
a)równa zero
b)stała,różna od zera
c)rosnąca
d)malejąca
e)żadne z powyższych/nie wiadomo
2.W ruchu jednostajnie zmiennym wartość prędkości musi być:
a) równa zero
b)stała,różna od zera
c) rosnąca
d) malejąca
e) żadne z powyższych/nie wiadomo
3.W spadku swobodnym bez oporu powietrza wartość prędkości jest:
a)równa zero
b)stała różna od zera
c)rosnąca
d)malejąca
e)żadne z powyższych/nie wiadomo
4.W ruchu jednostajnie przyśpieszonym przyśpieszenie jest:
a)równe zero
b)stałe różne od zera
c)rosnące
d)malejące
e)żadne z powyższych/nie wiadomo
5.W spadku swobodnym bez oporu powietrza przyśpieszenie jest:
a)równe zero
b)stałe,różne od zera
c)rosnące
d)malejące
e)żadne z powyższych/nie wiadomo
6.W ruchu jednostajnym wektor przyśpieszenia jest:
a)równy zero
b)stały,rózny od zera
c)wektorem o rosnącej długości
d)wektorem o malejącej długości
e)żadne z powyższych/nie wiadomo
7.W ruchu jednostajnie przyśpieszonym wektor przyśpieszenia jest:
a)równy zero
b)stały różny od zera
c)wektorem o rosnącej długości
d)wektorem o malejącej długości
e)żadne z powyższych/nie wiadomo
8.Aby ciało się poruszało ruchem jednostajnym powinien być spełniony warunek:
a)stałego przyśpieszenia dodatniego
b)stałego przyśpieszenia ujemnego
c)stałego położenia
d)stałej zmiany przyśpieszenia
e)zerowej wartości przyspieszenia
9.Jeżeli prędkość ciała rośnie,wtedy jego przyśpieszenie:
a)wzrasta
b)maleje
C)jest na pewno dodatnie
d)jest na pewno ujemne
e)ma zwrot zgodny ze zwrotem prędkości

Dziękuje za rozwiązanie testu.


3

Odpowiedzi

2009-12-08T16:21:52+01:00
1 b
2 e
3 c
4 c
5 c
6 b
7 c
8 e
9 e


licze na naj
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T16:23:17+01:00
1b
2e
3c
4b
5b
6a
7b
8e
9c

Zaufaj mi mam z fizyki 6 i ci dwoje pozostali mają źle.
1 3 1
2009-12-08T16:24:38+01:00