Odpowiedzi

2009-12-08T16:21:30+01:00
- bardzo lotne,
- lżejsze od powietrza,
- rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych (ale nie w wodzie),
- są łatwopalne,
- niektóre są barwne i wonne.
2 3 2
2009-12-08T16:22:21+01:00
Właściwości fizyczne alkanów:
- stan skupienia gazowy,
- bezbarwne,
- nie rozpuszczalne w wodzie,
- w miarę wzrostu długości łańcucha węglowego maleje lotność, a wzrostu temp. wżenia i topnienia.
Wł. chamiczne alkanów:
- ulegają reakcji substytucji,
ulegają reakcji spalania,
4 5 4