Odpowiedzi

2009-09-03T18:49:35+02:00
Punkt przyłożenia wektora, to nic innego tylko obiekt, do którego odnosi się nasz wektor. Np. Jeśli siła działa w środku belki, to mówimy, że jest ona przyłożona w środku tej belki.Podobnie wektor prędkości jest „przyłożony” do ciała, które ma daną prędkość. Jeśli rozpatrujemy pole wektorowe (czyli obszar, w którego każdym punkcie określamy jakiś wektor konkretnej wielkości), to punkt przyłożenia informuje nas o jakim punkcie przestrzeni jest mowa.Punkt przyłożenia wektora rysowany jest zwykle w początku wektora (patrz rozdział o zwrocie).
Wartość wektora

Wartość wektora symbolizuje intensywność wielkości, którą określa wektor. Np. duża wartość wektora prędkości mówi nam, że ciało się szybko porusza; duża wartość wektora siły ukazuje fakt, że siła jest duża itd.
8 3 8