Wpisz odpowiedznie wyrazy w miejsca zaznaczone kropkami!

Po nieudanej wojnie z Polską wielki mistrz Krzyżaków...............założył hołd królowi polskiemu..............................na rynku w Krakowie w...........r. Władca ten jako dziedziczny książe Prus..............stał się lennikiem Polski i rozwiązał zakon krzyżacki przyjmując wraz ze swymi poddanymi religię................................ . W czasach panowania króla.........................podobnie postąpił mistrz zakonu inflanckeigo Gothard Kettler, który w 1561r. stał się dziedzicznym władcą Kurlandii i lennikiem Polski oraz Litwy z....................... - ziemi położonej nad Bałtykiem. W XVI w. i XVII w. o jej zachowanie Polska musiała walczyć z takimi państwami jak............................... .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T16:30:04+01:00
Po nieudanej wojnei z Polską wielki mistrz Krzyżaków Albrecht Hohenzollern założył hołd królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu na rynku
w Krakowie w 1525 r. Władca ten jako dziedziczny książe Prus Zakonnych stał się lennikiem Polski i rozwiązał zakon krzyżacki przyjmując wraz ze swymi poddanymi religię protestancką . W czasach panowania króla Zygmunta Augusta podobnie postąpił mistrz zakonu inflanckeigo Gotthard Kettler, który w 1561r. stał się dziedzicznym władcą Kurlandii i lennikiem Polski oraz Litwy z Inflantami- ziemi położonej nad Bałtykiem. W XVI w. i XVII w. o jej zachowanie Polska musiała walczyć z takimi państwami jak Szwecja lub Rosja .
2009-12-08T16:49:07+01:00
Po nieudanej wojnie z Polską wielki mistrz Krzyżaków założył hołd królowi polskiemu Albrechtem Hohenzollernem na rynku w Krakowie w 1525r. Władca ten jako dziedziczny książe Prus Zakonnych stał się lennikiem Polski i rozwiązał zakon krzyżacki przyjmując wraz ze swymi poddanymi religię luterańską . W czasach panowania króla Zygmunta II Augusta podobnie postąpił mistrz zakonu inflanckeigo Gothard Kettler, który w 1561r. stał się dziedzicznym władcą Kurlandii i lennikiem Polski oraz Litwy z infantami - ziemi położonej nad Bałtykiem. W XVI w. i XVII w. o jej zachowanie Polska musiała walczyć z takimi państwami jak Szwecja, Dania i Moskwa