Pomóżcie błagam.
zadanie1
Przeczytaj fragment z Pisma Świetego Łk 1,26-38 i zapisz słowa MAryi w których wyraziła swoją wiarę . Podaj numer wersetów

zadanie2
podaj.jakie znasz przykłady zawierzenia Bogu (z życia filmu literarury) o opisz jeden z nich


BłAgAm PoMóŻcIe<33333

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T20:15:16+01:00
1. "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa" Łk 1,38
2.Wiara Abrahama została wystawiona na próbę, ale go nie zawiodła. Bóg, któremu tak całkowicie zawierzył, znalazł wyjście z sytuacji, zdawało się, bez wyjścia.
Abraham pojawia się jako człowiek, któremu Bóg stawia zadanie, a dopiero potem złoży mu obietnicę. To zadanie wymaga zawierzenia Bożemu słowu i jest wymagające. W dalszej historii zbawienia bardzo często powołanie będzie łączyło się z nakazem opuszczenia tego wszystkiego, co stanowi dotychczasową treść życia. Cóż może być bardziej naturalnym i stanowić przedmiot silniejszego przywiązania niż dom rodzinny, dom ojca. Abraham ma go opuścić, ma wyjść i udać się w nieznane, do kraju, który dopiero zostanie mu ukazany.