Odpowiedzi

2009-12-08T16:32:02+01:00
Religia tak jak i historia odbywala sie wiele lat temu.
2009-12-08T17:51:42+01:00
Religia miała ogromny wpływ na historię świata. Już w VIII w. monarcha był wyświęcany, tzn. bez zgody zwierzchnika kościelnego nie otrzymał korony, w przypadkach ( bardzo rzadko) kiedy następca tronu był w konflikcie z kościołem rzucano na niego ekskomunikę, co prowadziło zazwyczaj do wojny. A głównym argumentem było nieposłuszeństwo wobec Boga, tak jakby Bóg chciał wojny. Największy wpływ religia miała w okresie średniowiecza, następnie tzw. Święta Inkwizycja. Wszystkie kontynenty, kolonizowane przez państwa europejskie były "chrzczone", tzn. narzucano im religię chrześcijańską, np. Ameryka Płn. ( Indianie), Ameryka Płd. (Majowie, Aztekowie). Kiedy dana grupa nie chciała się podporządkować "Nowemu Bogowi" była likwidowana lub pod karą tortur przymuszana do wyznania nowej religii. Podobnie było na kontynencie afrykańskim.
Były też pozytywne oddziaływania religii na historię. Wiadomo, że jedyną wykształconą grupą społeczną we wczesnych okresach historii byli księża i mnisi. Oni to tworzyli szkoły powszechne, uniwersytety. Wprowadzali nowości w uprawie roli, pisali kroniki, dzieje rodów i państw. To dzięki nim możemy dzisiaj czytać choćby kroniki Jana Długosza, który również miał wykształcenie kapłańskie. Religia miała wpływ na postawę obywateli. Najwyraźniej widać to w okresie II wojny światowej. To właśnie księża poprzez tajne msze dodawali ludziom wiary w przetrwanie, w zwycięstwo. W bitwie pod Grunwaldem zarówno Krzyżacy jak i Polacy przed wyruszeniem do bitwy odprawili mszę, której intencją było zwycięstwo nad przeciwnikiem. Wiara, jak mówi stare przysłowie, a co za tym idzie właśnie religia, czyni cuda.