1. Wyjaśnij pojęcie ,żę organizmy - bakterie to organizmy pionierskiej
2.Podaj negatywne znaczenie bakteri
3.Co to znaczy symbioza i podaj przykład symbiozy bakteri
4.Podaj negatywne znaczenie wiusów
5.jak należy zapobiec chorobą bakteryjnym i wirusowym

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T10:58:05+01:00
Odpowiedz 3)Symbioza to zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków, które przynosi korzyść każdej ze stron lub jednej, a drugiej nie szkodzi Przykład symbiozy: ukwiał oraz krab pustelnik. Odwłok pustelnika jest miękki i pozbawiony pancerza. Dlatego wyszukuje on pustą muszlę ślimaka i chowa w niej odwłok. Na tej muszli osadza się ukwiał. Pustelnik, poruszając się, przenosi ukwiała z miejsca na miejsce. Dzięki temu ukwiał ma większą możliwość zdobycia pokarmu, natomiast pustelnikowi zapewnia ochronę przed wrogami.
2) Bakterie wywołują wiele chorób, niektóre z nich mogą być zagrożeniem dla życia człowieka
(np. gruźlica, zapalenia płuc, czerwonka bakteryjna, wywołują również zatrucia
pokarmowe)
- Przyczyniają się do psucia (gnicia) żywności
- Niszczą wiele materiałów przemysłowych
- Uwalniają azot od atmosfery
2 5 2