Odpowiedzi

2009-12-08T16:50:43+01:00
Struktura narodowościowa. Powszechny spis ludności z 1921r. ustalił liczbę mieszkańców Polski na 27164tys., w tym 68.5% Polaków, 13.9% Ukraińców, 8.6% Żydów, 3.1% Białorusinów i 2.3% Niemców. W 10 lat później liczba ludności wynosiła 31 mln, a udział mniejszości narodowych wzrósł do ok.35% (Ukraińcy-16%, Żydzi-10%, Białorusini-6%, Niemcy-2%), przy czym w województwach wschodnich był on wyższy i dochodził do 62%. W 1939r. w Polsce mieszkało już ok. 35mln osób. Należy także pamiętać o ok.1mln Polaków w Niemczech, 110 tys. w Czechosłowacji oraz licznej Polonii w wielu krajach świata.