Odpowiedzi

2009-09-03T19:00:36+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-03T19:02:00+02:00
-(-⅔)⁴=-(-⅔*-⅔*-⅔*-⅔)=-16/81
-(-1,5)³=-(-1,5*-1,5*-1,5*-1,5)=3,375
Mnożąc liczby ujemne z iloczyny otrzymujemy liczbę dodatnią
w potęgach parzystych końcowy wynik jest zawsze dodatni, a w ujemnych ujemny
przed każdym nawiasem znajduje się minus, więc postępujemy według powszechnej zasady dwa minusy dają plus(tam gdzie wynik dodatni z potęgowania jest liczba ujemna, a gdzie ujemny liczba jest dodatnia)
2009-09-03T19:03:59+02:00
-(-²/₂)⁴=(-1)⁴=-1

-(-1,5)³=-(-³/₂)³=-(-27/8)=27/8