KRÓTKO wyjaśnij pojęcia:
1. Substancja rozpuszczona
2. Rozpuszczalnik
3. Roztwory nienasycone
4. Roztwory nasycone
5. Rozpuszczalność substancji
Jakie są czynniki wpływające na rozpuszczalność cieczy i ciał stałych?
Podaj podział roztworów na koloidy, roztwory właściwe i zawiesiny - wyjaśnij, co to jest.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-08T16:50:58+01:00
1. to substancja która jest rozpuszczana np. cukier w herbacie
2. to ciecz w której rozpuszczana jest substancja rozpuszczana np. herbata
3. to takie rozwory do których można dodać jeszcze substancji rozpuszczanej i rozpuści się ona np. roztworem nienasyconym jest szklanka herbaty z jedną łyżeczką cukru
4. to roztwory w których nie można rozpuścić więcej substancji rozpuszczanej np. szklanka herbaty do której dodawano cukier tak długo aż nie mógł on się rozpuścić
5. to maksymalna ilość substancji rozpuszczanej, która rozpuści się w 100g rozpuszczalnika (powstaje wówczas roztwór nasycony)

Czynnikami które wpływają na rozpuszczalność substancji są: mieszanie, temperatura, rozdrobnienie substancji.

zawiesina - to mieszanina substancji stałej i wody, która się w niej nie rozpuszcza

roztwory koloidalne- w których substancja rozpuszczona tworzy duże cząsteczki

roztwory właściwe - rozpuszczona w nich substancja rozpuszczana jest rozdrobniona do pojedynczych drobin (atomów, cząsteczek lub jonów)
13 3 13
2009-12-08T18:06:02+01:00
1.Substancja dająca się rozpuścić w danym rozpuszczalniku.
2.Ciecz która może stworzyć roztwór z inną substancją.
2. Roztwór w którym nie jest rozpuszczona maksymalna dla danej temp i ciśnienia ilość substancji rozpuszczonej.
4-||- tylko maksymalna ilość substancji.
5.Maksymalna ilość substancji jaką można rozpuściś w danym rozpuszczalniku.

Temperatura, ciśnienie, rodzaj substancji rozpuszczanej, rodzaj rozpuszczalnika

resztu nie wiem
10 3 10