Odpowiedzi

2009-12-08T16:42:12+01:00
Mam takie pytanie. O co ci dokładnie chodzi w tym zadaniu. Albo ja jestem ślepa i nie widzę pytania.
2009-12-08T16:44:49+01:00
Mickiewicz był prawodawcą polskiej ballady, jej tajemniczej scenerii, bogatej ludowej fantastyki i nastrojowości. Za Mickiewiczem poszli inni poeci romantyczni, m.in. Władysław Syrokomla, który nadał swym balladom charakter gawędy, a w późniejszych epokach Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa Tetmajer i Bolesław Leśmian — twórca odrębnego typu ballady-baśni .
Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1812 We dwunastu ksiegach wierszem (1834), poemat Adama Mickiewicza, ukazujący piękno ziemi rodzinnej