Odpowiedzi

2009-12-08T16:43:16+01:00
Różnią się opóźnieniem
Kalendarz juliański spóźniał się 1 dzień na 128 lat, natomiast opóźnienie kalendarza gregoriańskiego wynosi 1 dzień na ok. 3000
53 4 53
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-08T16:42:39+01:00
No więc w KALENDARZU JULIAŃSKIM rok liczył 365 dni i 6 godz., co dawało liczbę dni bardzo zbliżoną do roku gwiazdowego, jednak wyraźnie dłuższą od zwrotnikowego, co sprawiało, że w ciągu 128 lat różnica ta wynosiła już 1 dzień. Tak więc po wielu latach, gdy różnica ta spowodowała wyraźne rozbieżności między zjawiskami obserwowanymi na niebie a wskazaniami kalendarza, wprowadzono KALENDARZ GREGORIAŃSKI, zdecydowanie dokładniejszy, który liczy 365 dni 5 godz. 48 min. i 46 sek. Dodatkowo zmieniono
zasady wyznaczania lat przestępnych: początkowo co 4 rok był przestępny, natomiast w kalendarzu gregoriańskim każdy rok podzielny przez 4, ale nie będące podzielnymi przez 100, z wyjątkiem tych, które dzielą się przez 400.

;)
38 4 38