Rozwiążcie bo mam sprawdzian z tego i to będzie zadanie!UKŁAD RÓWNAŃ!
ŚREDNIA ARYTMETYCZNA PEWNYCH DWÓCH LICZB JEST RÓWNA 15.GDYBY JEDNĄ Z TYCH LICZB ZMNIEJSZYĆ O 2,A DRUGĄ ZMNIEJSZYĆ DWUKROTNIE .TO ŚREDNIA ARYTMETYCZNA WYNOSIŁABY 10.ZNAJDŹ TE LICZBY...

JESZCZE JEDNO!UKŁADEM RÓWNAŃ TEŻ.PLIS O ROZWIĄZANIE

ZAPISZ LICZBĘ 0,6 W POSTACI TAKIEGO UŁAMKA ZWYKŁEGO,W KTÓRYM SUMA LICZNIKA I MIANOWNIKA WYNOSI 1000.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T16:57:02+01:00
1]x,y =liczby,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (x+y):2=15/×2→x+y=30→x=30-y,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (x-2+½y):2=10/×2→x-2+½y=20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30-y-2+½y=20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -½y=--8→y=16,,,,,,,,,x=30-16=14,,,,te liczby to :16 i 14,,,,,,,,,,,, zad.2]0,6=⁶/₁₀,,,,6x+10x=1000→16x=1000→x=62,5,,,,,,, czyli 0,6=6×62,5:10×62,5=³⁷⁵/₆₂₅
2009-12-08T17:04:03+01:00
1)
(a+b):2=15
a-2+b/2=10

a+b=15razy2
a+b/2=10+2

a+b=30
a+b/2=10+2

wyznaczam a z pierwszego równania i wstawiam do drugiego
a=30-b
30-b+b/2=12

-b/2=12-30

-b/2=-18/razy-2

b=36

a=30-36=-6

2)
0,6=375/625