Odpowiedzi

2009-12-08T17:03:31+01:00
r O raty
C hrystus
c Z tery
różow E
paster K a
n I edziela
W ieniec
A dwent
N arodzenie
f I olet
wie E czór

1. Nabożeństwa odprawiane w czasie Adwentu.
2. To na Jego narodzenie czekamy.
3. Tyle niedziel trwa Adwent.
4. Takiego koloru szaty ma kapłan w III niedzielę Adwentu.
5. Msza w Wigilię.
6. W ten dzień tygodnia rozpoczyna się Adwent.
7. .... adwentowy, z czterema świecami.
8. Czas, cztery tygodnie poprzedzające Boże Narodzenie.
9. Boże ....
10. Kolor szat liturgicznych w czasie Adwentu.
11. Pora dnia, kiedy powinny być odprawiane roraty.
5 5 5
2009-12-08T22:12:16+01:00
O-Chrzestny(ojciec)
C-Wcieleniem Boga w osobie Syna Bożego(Chrystus)
Z- zesłany by odkupić ludzkie grzechy lub wyswobodzić ludzi z ziemskiej niedoli(Zbawca)
E-sakrament(eucharystia)
K-duchowny chrześcijański(Ksiądz)
I-napis umieszczany na krucyfiksach(INRI)
W-Wykonany z gałązek drzewa iglastego z czterema świecami, które zapala się kolejno w każdą niedzielę adwentu(Wieniec)
A-Okres oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa(Adwent)
N-miejsce dorastania Jezusa Chrystusa(Nazaret)
I-Np.Chrześcijaństwo(rel I gia)
E-Syn Boży utożsamiany z Jezusem (M E sjasz)