1.Wzkaż,które z poniższych określeń
dotyczy wodoru:

a)bezbarwny gaz

b)związek chemiczny

c)jego symbol chemiczny to H

d)jest palny

e)występuje w gazach wulkanicznych

f)powstaje w procesie fotosyntezy


2.Uzupełnij słowny zaps przebiegu reakcji syntezy
wodoru z innymi pierwiastkami chem.:

a).......+..........-------> chlorowodur

b)azot + wodór -------> .......

c).......+.......------>wodorek litu

d)magnez+wodór----->.........

e)wodór + siarka----->........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T16:47:13+01:00
Zad1
a
c
d
e
zad2
a) chlor+wodór
B) azotowodór
c) wodór + lit
d)wodorek magnezu
e) siarkowodór