Witam i proszę o pomoc z zadaniem :] Im będzie więcej tym oczywiscie lepiej ;]

1.Wypisz cechy które powinni mieć posłowie i senatorowie.
2.Wyjaśnij poco tworzy się służbę cywilną
3.Jakie jest znaczenie konstytucji państwa dla jego obywateli

POZDRAWIAM

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T19:46:06+01:00
2) Pracownikiem służby cywilnej może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące wymogi:

* posiada polskie obywatelstwo,
* korzysta z pełni praw publicznych,
* nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
* posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
* cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Kandydaci do pracy w służbie cywilnej wyłaniani są w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska pracy. Dyrektor generalny każdego urzędu ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, w kierowanym przez siebie urzędzie, umieszczając ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.