Przetłumaczyć zadania na angielski:
1.Kiedy wszedłem do pokoju, oni grali brydża.
2.Kiedy wszedłem do pokoju, mama słuchała radia.
3.Kiedy wszedłem do pokoju, moja siostra rozmawiała ze swoim kolegą.
4.Kiedy wszedłem do pokoju, ty bawiłeś się z kotem.
5.Kiedy wszedłem do pokoju, jego sekretarka pisała list na maszynie.
6.Kiedy wszedłem do pokoju, mój syn jadł śniadanie.
7.Kiedy wszedłem do pokoju, wszyscy inni tańczyli.
8.Kiedy wszedłem do pokoju, ona czytała książkę.
9.Kiedy wszedłem do pokoju, twoja matka i ojciec rozmawiali o tobie.
10.Kiedy wszedłem do pokoju, on właśnie odpoczywał.

3

Odpowiedzi

2009-12-08T16:45:30+01:00
1.When entered the room, they played bridge.
2.When entered the room, my mother listened to the radio.
3.When entered the room, my sister talked with a colleague.
4.When entered the room, you played with the cat.
5.When entered the room, his secretary wrote the letter on the machine.
6.When entered the room, my son ate
breakfast.
7.When entered the room, everyone else danced.
8.When entered the room, she read a book.
9.When entered the room, your mother and father talked about you.
10.When entered the room, he was rested.
2009-12-08T16:46:58+01:00
1. When entered the room, they played bridge.
2. When entered the room, my mother listened to the radio.
3. When entered the room, my sister talked with a colleague.
4. When entered the room, you played with the cat.
5. When entered the room, his secretary wrote the letter on the machine.
6. When entered the room, my son ate breakfast.
7. entered the room, everyone else danced.
8. When entered the room, she read a book.
9. When entered the room, your mother and father talked about you.
10. When entered the room, he was rested.
2009-12-08T16:47:42+01:00
1. When I entered to room, they played bridge.
2. When I entered to room, mum listened radios.
3. When I entered to room, my sister spoke from her colleague.
4. When I entered to room, you played from cat.
5. When I entered to room, his secretary type letter.
6. When I entered to room, my son ate breakfast.
7. When I entered to room, all different danced.
8. When I entered to room, she read book.
9. When I entered to room, your mother and father spoke about you.
10. When I entered to room, he rested just.