Boki Trójkąta ABC mają długość |AB| = 5cm |BC| = 6cm |AC| = 9 cm. Na boku AB odmierzono odcinek AD długości 2cm i przez punkt D prowadzimy prostą równoległą do |AC|.Prosta ta przecina bok |BC| w punkcie E . Oblicz obwód trapezu ADEC. Proszę o obliczenia !

1

Odpowiedzi

2009-12-11T13:32:28+01:00
Szukane:
|DE|=?
|CE|=?

Obliczamy z Tw. Talesa:
|DE|÷3=9÷5
5|DE|=27 / 5
|DE|=5,4cm

5,4÷|BE|=9÷6
32,4=9|BE| / 9
|BE|=3,6cm

|CE|=6-3,6
|CE|=2,4cm

Liczymy obwód trapeza:
O= 9 + 2 + 5,4 + 2,4 = 18,8cm

odp: Obwód trapezu wynosi 18,8cm.